Onderwijs ontwikkelen start in de klas... met Plannex21!

Vaardighedenontwikkeling integreren in Wereldoriëntatie én verrijkingsonderwijs 2.0

Bestel Webinars Proeflicentie

Hoe onderwijs ontwikkelen met Plannex21?

Plannex21 is niet alleen een bekend leerplatform voor modern verrijkingsonderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen, maar ook uitstekend te gebruiken naast, of in plaats van, je werkboeken voor wereldoriëntatie.
Door de integratie van vaardighedenontwikkeling en de verbreding naar wereldoriëntatie is Plannex21 in te zetten voor álle leerlingen van een groep. Met de uitgebreide projectenbieb en de mogelijkheid om eigen projecten toe te voegen, breng je de complete organisatie van je verrijkings-, zaakvak- en vaardighedenonderwijs onder in één online werk- en leeromgeving: thuis en op school, op elk device (ook al werken leerlingen vaak zonder device en heb je niet een device per leerling nodig).

Op het platform gaan plannen, leren, volgen, begeleiden, beoordelen en verantwoorden hand in hand. Stap in en groei mee: kies voor een Plannex21 pilot in één of enkele groepen.

Nieuwsgierig?

Er zijn meerdere mogelijkheden om met Plannex21 kennis te maken en je onderwijs te ontwikkelen: start met een proeflicentie voor twee weken, kies voor een Pilotlicentie van 5 maanden (incl. 65 licenties, desgewenst uit te breiden met 'begeleiding', zoals een Plannex-in-de-klas en éénmalig te verlengen met 2 maanden), deelname aan een online Startwebinar, of plan een presentatie bovenschools.

Ben je net gestart met Plannex21 en wil je extra uitleg voor jezelf of je team? Boek een webinar-op-maat of Begeleide Pilot met diverse implementatiemogelijkheden.

Webinars Proeflicentie

Plannex21 daagt uit

Plannex daagt uit

Plannex21 helpt leerlingen zich verder te ontwikkelen.

Plannex daagt uit

Plannex21 daagt elke leerling uit

Werken met Plannex21 betekent voor leerlingen vanaf groep 5: je eigen planning maken en alleen of in groepsverband werken aan afwisselende en uitdagende projecten. Dat zijn werkboekvervangende projecten geschiedenis en aardrijkskunde voor alle leerlingen of verrijkingsprojecten (plusprojecten) voor meer- en hoogbegaafde leerlingen.

Projecten zijn opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom of via het TASC-model en bestrijken alle vakgebieden. Omdat vaardighedenontwikkeling geïntegreerd is, geeft deze werkwijze leerlingen de kans eigen talenten te ontdekken en zich te ontwikkelen op het gebied van de 21e-eeuwse vaardigheden. Bovendien biedt Plannex21 de leerlingen een podium (en portfolio) waar ze eigen werk publiceren en waar zichtbaar wordt wat zij hebben geleerd en ontdekt en welke vaardigheden op welk niveau ontwikkeld zijn.

Plannex21 ondersteunt

Plannex ondersteunt

Plannex21 ondersteunt bij het volgen en begeleiden.

Plannex ondersteunt

Plannex ondersteunt

De uitgebreide bieb bevat honderden projecten, elk project opgebouwd volgens de taxonomie van Bloom of aan de hand van het TASC-model. Projecten zijn eenvoudig te filteren op onder andere vakgebied, niveau of vaardigheid. Daarnaast biedt Plannex de mogelijkheid meer dan 3000 plustaken (uit bestaande plusmaterialen) te plannen, te volgen en te beoordelen binnen het platform.

Aan elke leerling kunnen één of meer begeleiders gekoppeld worden die ieder in één oogopslag kunnen zien waar een leerling aan werkt. Je kunt heel eenvoudig het portfolio van een leerling opvragen, waarin ook de vaardighedenontwikkeling beeldend wordt weergegeven. Door de koppeling aan SLO-tussendoelen en 21e-eeuwse vaardigheden is het ook mogelijk om met aparte leerlijnen te werken in heterogene groepen, dan wel gericht projecten te zoeken bij leerlijnonderdelen.

Breed inzetbaar

Breed inzetbaar

Plannex21 samen met methodes, voor de hele school.

Breed inzetbaar

Breed inzetbaar

Door het grote aanbod van projecten voor, met name, wereldoriëntatie, is Plannex21 werkboekvervangend naast de reguliere methoden wereldoriëntatie in te zetten. Het methodeleerboek is als bron de rode draad. Met Plannexprojecten zorg je, vakoverstijgend of per vak, voor de hoogwaardige en motiverende verwerking. Het portfolio per leerling bewijst niet alleen het geleerde, maar ook de vaardighedenontwikkeling. Bekijk bijvoorbeeld eens het combinatie-overzicht van de thema’s en activiteiten van Alles-in-1 en Plannex. Tegelijkertijd bieden de vele projecten (op verschillende niveaus) ook mogelijkheden voor moderne verrijking voor meer- en hoogbegaafde leerlingen. Tevens heb je binnen Plannex de ruimte om eigen projecten en taken toe te voegen. Zo biedt één leer- en werkomgeving alle mogelijkheden om de ontwikkeling van leerlingen te volgen, hen te begeleiden en met het digitaal portfolio alles te verantwoorden.

Zeven Zekerheden

Zeven Zekerheden

De voordelen van Plannex21 op een rij:

Zeven Zekerheden

Zeven Zekerheden

 • 1. Je onderwijs goed voor elkaar: modern verrijkingsonderwijs en beter (en leuker) wereldoriëntatieonderwijs
 • 2. Vaardigheden geïntegreerd: in Bloom- en Tascprojecten en met een digitaal portfolio
 • 3. Één integraal leerplatform: plannen, leren, volgen, begeleiden, beoordelen, verantwoorden
 • 4. Vernieuwing stopt niet: co-creatie met gebruikers maakt ons platform steeds weer beter
 • 5. Overal en altijd: thuis of op school, online op elk device
 • 6. Breed inzetbaar: ook schoolbreed inzetbaar, met eigen projecten en nieuwe projectontwikkeling
 • 7. Deskundig, snel, veilig en persoonlijk: accurate helpdesk, veilig platform én diverse trainingstrajecten

Voor thuiszitters of na schooltijd?

Thuis

Ook thuis of op de BSO aan de slag met Plannex21?

Na schooltijd

Plannex na schooltijd

Heb je thuis een jonge onderzoeker rondlopen? Nieuwsgierig, leergierig en hard toe aan extra uitdaging? Natuurlijk doet school er veel aan om kinderen passend onderwijs te bieden, toch kun je met Plannex21 ook thuis Plannexprojecten gebruiken. Met een ouderlicentie kun je als ouder voor € 45,- per jaar maximaal 3 kinderen in Plannex laten werken. Je neemt als ouder zelf de rol van begeleider aan en je helpt kind(eren) plannen, leren, werken en publiceren. Je volgt en begeleidt hen bij het maken van de projecten uit de goedgevulde database. Ouders met thuiszitters kunnen met Plannex een verantwoord programma samenstellen. Ook de Buitenschoolse Opvang kan een licentie aanvragen. Voor € 75,- per jaar laat je 10 kinderen werken binnen Plannex. Door het gevarieerde projectenaanbod kun je kinderen gericht laten werken aan thema’s die gedurende een schooljaar aan bod komen op je BSO.

Proeflicentie en SKILL21 pilots

Proeflicentie

Ontwikkel je onderwijs, stap in ... en groei mee!

Proeflicentie

Stap in en groei mee

Organiseer bovenschools een workshop, vraag een team-webinar aan of snuffel wat rond met een proeflicentie van twee weken. Ga daarna aan de slag met een SKILL21 Pilotlicentie voor 5 maanden, doe ervaring op, ontdek de mogelijkheden en ontwikkel zo je wereldoriëntatie-, vaardigheden- of verrijkingsonderwijs geleidelijk en verantwoord. De voortrekkers doen ervaring op en helpen daarna de bouw of het team verder. Als je een Proeflicentie aanvraagt, heb je twee weken toegang tot het platform om rond te kijken en klikken. Met een Kennismakingslicentie heb je 3 maanden toegang, met een Pilotlicentie heb je zelfs minstens 5 maanden toegang, zonder beperkingen.

Een Skill21 pilot kan ook 'begeleid'
Rondsnuffelen kan met een Proeflicentie, het werken met en ontdekken van alle mogelijkheden van Plannex21 met een Pilotlicentie kost tijd en vraagt om betrokkenheid. Een effectieve start is de training Plannex-in-de-klas. Deze is apart te reserveren. Eén van onze adviseurs start in een 1,5 - 2 uur Plannex met je leerlingen op, zij gaan aan de slag en ... Plannex loopt. Leerkrachten en begeleiders volgen dan vanzelf (is onze ervaring). Over verlengen van een pilottraject doen we overigens nooit zo moeilijk, kwestie van even vragen. Onderwijs ontwikkelen kost tijd en moet op een goede manier gebeuren. Daarom zijn er ook begeleide pilots te kiezen: school vraagt, wij draaien! Zo weet je zeker dat school meer uit de pilot haalt én voorkomen we beide dat een proef strandt om de verkeerde redenen. In een begeleide pilot kunnen ook de licentiekosten voor schooljaar 1 worden afgesproken. De kosten van begeleide pilots beginnen bij € 395,-, afhankelijk van de intensiteit van de begeleiding.
Schrijf nu in voor een begeleide pilot!

Prijzen

Prijzen

Alle vaste en variabele kosten op een rijtje.

Heel veel boeken

Prijzen

 • Geldig vanaf 01-08-2018. Alle bedragen zijn per schooljaar en inclusief 21% btw;
 • Deze prijzen zijn inclusief een onbeperkt aantal (online) gebruikerstrainingen (de webinars) én gebruik van de helpdesk;
 • het exacte bedrag hangt af van het aantal geactiveerde leerlingen. Dit aantal wordt op drie momenten in het schooljaar gemeten, namelijk op 1 oktober, 1 februari en op 1 april;
 • licenties lopen formeel van 1 augustus tot 31 juli;
 • opzeggen licentie: uiterlijk 1 maand voor het aflopen van de licentieperiode;
 • facturatie via Ars Scribendi Uitgeverij/Plannex of evt. via je schoolleverancier. info@plannex.nl

Schrijf in!

Schrijf in!

Schrijf vandaag nog in en start meteen!

Heel veel boeken

Schrijf in!

Plannex twee weken bekijken? Neem een proeflicentie! De proefperiode is voorbij en je bent enthousiast? Zet je proeflicentie om in een Pilot- of Schoollicentie. Je bent een ouder en wilt je kind(eren) thuis laten werken in Plannex? Vraag een ouderlicentie aan. Je wilt de kinderen op jouw BSO in Plannex laten werken? Vraag een BSO-licentie aan.

Workshops

Workshops

Schrijf je in voor een van de regelmatige online workshops!

Workshops

Workshops

Plannex twee weken bekijken? Neem een proeflicentie!

Welke training past bij u?

Om er zeker van te zijn dat je echt het maximale uit Plannex haalt en geen functionaliteiten over het hoofd ziet, is het raadzaam enige tijd te steken in het onderzoeken en ontdekken van het platform. Om je op weg te helpen bieden wij een aantal trainingsmogelijkheden. Plannex is een oplossing waarmee je passend onderwijs aan meer- en hoogbegaafde leerlingen kunt bieden én waarmee je je vaardigheden- en wereldoriëntatieonderwijs ontwikkelt: met onze webinars en implementatietrajecten zijn wij je graag van dienst. Wij gaan dan ook graag met je in gesprek over de concrete invulling van een goede start.

Basis Begeleide pilot Implementatie
Webinar op maat v.a. €95,-
Contactmomenten 2 4
Licentiekosten inbegrepen
Leerlingbegeleiding
Leerkrachtbegeleiding
Kosten Inbegrepen €395,- €750,-

Alle genoemde prijzen zijn incl. 21% BTW.

Wat wil je weten? / FAQ’s

 1. Werkt Plannex21 op elk device?

  Leerlingen kunnen in Plannex werken op tablet, laptop, desktop of chromebook. Vanwege het vele typen is het raadzaam met toetsenbord te werken.

 2. Wij werken met tablets van Snappet. Kunnen wij Plannex21 gebruiken?

  Ja, dit is mogelijk. Plannex en Snappet werken samen aan een manier waarop Plannex ook op de, kleinere, tablets van Snappet goede resultaten levert.

 3. Wat zijn de kosten van een proeflicentie?

  Er zijn geen kosten verbonden aan een proeflicentie, tenzij je kiest voor een (begeleide) pilotlicentie.

 4. Wordt een proeflicentie vanzelf omgezet naar een schoollicentie?

  Nee. Na twee weken loopt de licentie af en kun je niet meer inloggen. Je kunt dan opnieuw inschrijven om de licentie te activeren en kiezen voor een Pilotlicentie (met beperkte duur en vaste kosten) of een Schoollicentie (met onbeperkte duur en betalen per leerling).

 5. Hoeveel leerlingen kan ik toevoegen?

  In principe kun je een onbeperkt aantal leerlingen toevoegen. Met een Pilotlicentie is het aantal gebruikers beperkt tot 65, ruim twee groepen dus. Let wel: met een schoollicentie betaal je per geactiveerde leerling. Er zijn drie peildata per jaar en op basis daarvan wordt de factuur opgesteld. Je doet er daarom verstandig aan om leerlingen die niet meer werken in Plannex, te archiveren, zodat je niet betaalt voor leerlingen die niet meer in Plannex werken.

 6. Kan ik leerlingaccounts ‘overschrijven’?

  Dat is niet verstandig. Als de ene leerling stopt en de andere start, lijkt het handig om simpelweg de naam van leerling A te veranderen in die van B. Echter, de ontwikkeling van leerling A is bijgehouden in het portfolio. Om leerling B te laten starten met een schone lei, moet er dus een nieuwe leerling worden toegevoegd. Zorg wel dat je leerling A in dit geval verplaatst naar het archief. Zo blijft het portfolio nog bewaard, maar betaal je niet voor deze leerling.

 7. Ik ben mijn wachtwoord vergeten, wat nu?

  Je kunt een beheerder vragen in te loggen en via ‘Beheren – wijzigen’ naar jouw account te gaan. Daar kan een nieuw wachtwoord ingevoerd worden. Ben je zelf de enige beheerder? Neem dan via telefoon of mail contact op met de helpdesk, zij kunnen een nieuw wachtwoord aanmaken.

 8. Er werkt een link niet, wat moet ik doen?

  In de meeste projecten is gebruik gemaakt van bronnen van het internet. Dat zijn informatieve pagina’s, maar ook filmpjes van bijvoorbeeld klokhuis of school-tv. Het nadeel van internetbronnen is dat deze regelmatig van locatie veranderen of zelfs verdwijnen. Wij doen ons uiterste best dit met regelmaat te controleren en aan te passen. Kom je toch een niet-werkende link tegen? Geef dit dan door via de knop ‘Meld een probleem’ en wij gaan ermee aan de slag.

 9. Als ik een taak open zie ik geen les. Hoe kan dat?

  De meer dan 3000 taken in Plannex bevatten inderdaad geen lesmateriaal. Deze taken zijn gekoppeld aan bestaand, fysiek plusmateriaal, zoals bijvoorbeeld het Schoolsupport Sterpakket of het Heutink Pluspakket. Plannex maakt het zo mogelijk om ook het werken met dit materiaal te volgen, te begeleiden en te beoordelen binnen het platform, zodat alle plusactiviteiten zichtbaar worden op één plek. Je kunt er zelf voor kiezen of je het materiaal wilt uploaden om het zo te koppelen aan de taken (uiteraard alleen voor jouw school, vanwege de rechten).

 10. Hoe zit het met de privacy van de leerlingen?

  Uitgeverij Ars Scribendi is lid van de GEU (Groep Educatieve Uitgeverijen) en volgt de door de GEU voor haar leden opgestelde richtlijnen. Klik hier. Daarnaast beslis jij als leerkracht zelf of je de publicaties van jouw leerlingen openbaar wilt maken.

Downloads

Downloads


Bekijk ook: